Sedan drygt 15 år är jag medlem i Moderaterna. Jag har haft olika uppdrag inom partiet. Sedan 2010 är jag ersättare i kommunfullmäktige i Alvesta och sedan valet 2014 är jag ordinarie ledamot där.

Smaka på ordet. Förtroendevald. Att bli förtroendevald av sina väljare är en förmån. En förmån som måste förvaltas på bästa vis. Som förtroendevald i en kommun ställs det höga krav på lämplighet och seriositet. Inom nya Moderaterna genomgår alla som vill ställa upp i kommunvalet en certifieringsutbildning och gör interna prov. Man vill helt enkelt ha lämpliga kandidater som sedermera har möjlighet att bli förtroendevalda.

Att bli förtroendevald i kommunen går enkelt förklarat till på följande vis; man blir medlem i ett lokalt politiskt parti och engagerar sig genom att gå på föreläsningar, möten och diskuterar politik inom den lokala politiska gruppen. Inför ett val fastställer partiet sin valsedel till kommunfullmäktige, på vilken ett antal kandidater rangordnas. På valdagen går kommunens invånare och röstar genom att lägga valsedeln i urnan. Man tar valsedeln från det parti man står närmast och lägger den i ett förslutet kuvert. Då ger man personerna på listan sitt förtroende att företräda ens röst i kommunen. Det ges även möjlighet att kryssa för en specifik persons namn på listan. En kandidat som erhåller många personröster blir personvald. Beroende på det totala valresultatet får varje parti ett antal platser att besätta. Ju fler röster på en och samma valsedel, eller lista, desto fler poster  får partiet att besätta.

Som förtroendevald är man en helt vanlig kommuninvånare fast med ett starkt samhällsengagemang och intresse av att vilka för kommunen framåt. Självklart går det att vara engagerad utan att vara politiskt aktiv men det blir svårare att göra sin röst hörd då. De allra flesta lokala politiker har vanliga jobb och är fritidspolitiker, alltså man har ett eller två uppdrag som inte inkräktar allt för mycket på ordinarie jobb och familjeliv. Några personer är heltidspolitiker, t.ex. kommunalråd och vissa nämndordföranden med mycket ansvar.

Glada moderater i Alvesta